Board of Directors

photo

Mr. Pankaj Shah

President

photo

Mr. V.B.Vanvari

Vice President

photo

Ms. Ishita Manjrekar

Hon. Secretary

photo

Mr. Chetan R Raikar

Imm. Past President

photo

Mr. M A Jacob

Past President

Mr. Satish C Dhupelia

Past President

photo

Dr. S K Manjrekar

Past President

photo

Mr. L D Shah

Director

photo

Mr. Samir Surlaker

Director

photo

Prof. A K Tiwari

Director

photo

Mr. Sunny Surlaker

Director

Umesh-Magar

Mr.Umesh Magar

Out station Director

Dr-R-K-Salkar

Dr. Raghuveer Salkar

Out station Director

Mr. Anik Kumar Sharma

Out station Director

photo

Ms. Radhika Markan

Co-opted Director

photo

Mr. Jeevan Patgaonkar

Co.opted Director

photo

Mr. Sourabh Manjrekar

Co-opted Director